We have 59 guests and no members online

Phụ kiện hệ thống ống tưới cây tự động

STTTên phụ kiệnXuất xứHình ảnhLink
 1

Bít ống 16 mm

 

End plugs 16mm

 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong end plugs 16mm  Xem tiếp
 2

Co giãm ren ngoài 21-16mm

 

Adaptor 21-16mm
 Israel phu kien he thong tuoi cay tu dong nối giãm 16-21  Xem tiếp
 3

Nối giãm ren khớp 21*16mm

 

Adaptor barb thread 21*16mm
 Israel  phu kien he thong tuoi cay tu dong adaptor 27 16  Xem tiếp
 4

Nối ống 16mm

 

Joiner 16mm
 Israel

Nối ống 16mm

 Xem tiếp
 5

Nối tháo lắp nhanh 27*16mm

 

Snap on connector and joiner 27*16mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong Quick connector 27 16mm  Xem tiếp
 6

Co giãm ren khớp 21*16mm

 

Elbow thread barb 21*16mm
 Israel  phu kien he thong tuoi cay tu dong co nối 16 21  Xem tiếp
 7

Co giãm ren khớp 27*16mm

 

Elbow thread barb 27*16mm

 Israel co nối ống 16 27   Xem tiếp
 8

Co 16*16mm

 

Elbow barb 16*16mm
 Israel co nối ống elbow 16 16  Xem tiếp
 9

Tê đều khớp 16mm

 

Tee barb 16mm

 Israel Tê tee 16mm  Xem tiếp
 10

Tê khớp ren 16*21*16mm

 

Tee barb thread adapter 16*21*16mm
 Israel  tê tee 16 21 16  Xem tiếp
 11

Tê khớp ren 16*27*16mm

 

Tee barb thread adapter 16*3/4*16mm

 Israel  tê 16-27  Xem tiếp
 12

Van tay ren khớp 21*16mm

 

Threaded Purple Bac Valve 1/2 MNPT
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong van khoa 16mm 21mm  Xem tiếp
 13

Van tay 16mm

 

Purple back valve 16mm
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong van khoa 16mm  Xem tiếp
 14

Lọc 16mm

 

In-line Filter 16mm
 Australia  Lọc nước 16mm  Xem tiếp
 15

Nối giãm ren trong 27*16mm

 

Nut and tail 27*16mm
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong nut  Xem tiếp
 16

Siết ống 16mm

 

Ratchet Clamp 16mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong Ratchet Clamp  Xem tiếp
 17

Cố định ống 16mm

 

Saddle Clamp 16mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong Saddle Clamp  Xem tiếp
 18

Nút bịt 4mm - Vĩ 10 nút

 

Goof Plugs - Rack of 10
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong bit ong 4mm  Xem tiếp
 19

Ngã tư 4mm

 

Cross 4mm
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong cross 4.0mm  Xem tiếp
 20

Co 4mm

 

Elbow 4mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong elbow 40mm  Xem tiếp
 21

Tê 4mm

 

Tee 4mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong tee 4mm  Xem tiếp
 22

Nối ống 4mm

 

Joiner 4mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong joiner barb 4mm  Xem tiếp
 23

Nối ống 4mm có ren ngoài

 

Joiner thread 4mm
 Australia  phu kien he thong tuoi cay tu dong adaptor barb thread 4mm  Xem tiếp
 24

Van tay 4mm

 

Valve 4mm

 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong Vari Flow 4mm  Xem tiếp
 25

Dụng cụ bấm lổ và gắn chốt nối 4mm

 

Pocket punch 4mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong pocket punch  Xem tiếp
 26

Dụng cụ đục lổ và gắn đầu tưới lục giác 4mm.

 

Key punch 4mm
 Australia phu kien he thong tuoi cay tu dong Key Punch  Xem tiếp

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp