We have 23 guests and no members online

Vòi xịt nước Stream Fire Hose

Liên kết ren trong 27mm

Thân kim loại & tay cầm cách điện

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 630.000 vnd

Code: 58931N

Xem thêm: Vòi xịt nước Stream Fire Hose

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 7 chế độ tưới khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK.

Giá: 150.000 vnd

Code: 56016N

Xem thêm: Vòi xịt nước Plastic Turret Nozzle
Vòi xịt nước Front Trigger Turret

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 7 chế độ tưới khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 490.000 vnd

Code: 56252.

Xem thêm: Vòi xịt nước Front Trigger Turret
Vòi xịt nước Zinc Turret Nozzle

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 10 chế độ tước khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 250.000 vnd

Code: 58230N

Xem thêm: Vòi xịt nước Zinc Turret Nozzle
Vòi xịt nước Metal Signature Turret

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 10 chế độ tưới khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 370.000 vnd

Code: 56155N

Xem thêm: Vòi xịt nước Metal Signature Turret
Vòi xịt nước Pl Fan Spray

Liên kết ren trong 27mm

Dễ sử dụng và độ bền cao

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 250.000 vnd

Code: 56559.

Xem thêm: Vòi xịt nước Pl Fan Spray
Vòi xịt nước FT 7-Pat

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 7 chế độ tưới khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 520.000 vnd

Code: 56893.

Xem thêm: Vòi xịt nước FT 7-Pat
Vòi xịt nước D-Grip

Liên kết ren trong 27mm

Thiết kế tay cầm cách điện

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 495.000 vnd

Code: 56062N

Xem thêm: Vòi xịt nước D-Grip
Vòi xịt nước Metal Signature Adjustable

Liên kết ren trong 27mm

Dễ sử dụng và độ bền cao

Xuất xứ: Orbit-UK

Giá: 350.000 vnd

Code: 56156N

Xem thêm: Vòi xịt nước Metal Signature Adjustable
Vòi xịt nước Ultralight Adjustable

Liên kết ren trong 27mm

Thiết kế tay cầm cách điện

Xuất xứ: Orbit-UK.

Giá: 350.000 vnd

Code: 58340N

Xem thêm: Vòi xịt nước Ultralight Adjustable
Vòi xịt nước Front Trigger Adjustable

Liên kết ren trong 27mm

Dễ sử dụng và độ bền cao

Xuất xứ: Orbit-UK.

Giá: 520.000 vnd

Code: 56254.

Xem thêm: Vòi xịt nước Front Trigger Adjustable
Vòi xịt nước 36 Inch Turret Wand

Liên kết ren trong 27mm

Cung cấp 9 chế độ tưới khác nhau

Xuất xứ: Orbit-UK.

Giá: 850.000 vnd

Code: 58674N

Xem thêm: Vòi xịt nước 36 Inch Turret Wand

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp