We have 35 guests and no members online

Hộp đựng van 6 inch

Kích thước hộp van: 6 inch

Xuất xứ: USA

Xem thêm: Hộp đựng van 6 inch
Hộp đựng van 10 inch

Kích thước hộp van: 10 inch

Xuất xứ: USA

Xem thêm: Hộp đựng van 10 inch
Hộp đựng van tròn 10 inch - USA

Kích thước hộp van: 10 inch

Xuất xứ: USA

Xem thêm: Hộp đựng van tròn 10 inch
Van điện từ Galcon AC 3/4"

F: 2-3m3/h

Liên kết: 27mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 3/4"
Van điện từ Orbit 1"

P: 15-150psi

F: 5-40gpm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Van điện từ Orbit 1 inch
Van điện từ Orbit 3/4"

P: 15-150psi

F: 5-35gpm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Van điện từ Orbit 3/4 inch
Van xả khí 2 inch

Liên kết 60mm

Xuất xứ: Spain

Xem thêm: Van xả khí 2 inch
Van điện từ Galcon DC 1''

F: 4-5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon DC 1''
Van xả khí 1 inch

Liên kết 34mm

Xuất xứ: Spain

Xem thêm: Van xả khí 1 inch
Van điện từ Galcon AC 1.5"

F: 12-15m3/h

Liên kết: 49mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 1.5"

Liên kết 27mm

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Van Solenoid 3/4 inch

F: 4-5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 1"
EzyValve

Hộp 04 van điện từ 3/4 inch

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: EzyValve

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp