We have 19 guests and no members online

Liên kết: 21mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van xả khí 21mm

P: 0.1 - 10 bar

1.5 - 150 PSI

Liên kết: 34mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van xả khí 34mm
Van điện từ Galcon AC 3/4"

F: 2-3m3/h

Liên kết: 27mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 27mm
Van tự động chuyển đổi

P: 1bar

F: 1.200LPH

Liên kết: 27mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van tự động chuyển đổi
Van điện từ Galcon DC 1''

F: 4-5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon DC 34mm
Van điện từ Galcon AC 1.5"

F: 12-15m3/h

Liên kết: 49mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 49mm

F: 4-5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 34mm
EzyValve

Hộp 04 van điện từ 3/4 inch

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: EzyValve

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp