We have 19 guests and no members online

Lọc đĩa 20M3/H. Liên kết 60mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 20 m3/h

Diện tích lọc: 488cm2

Liên kết: 60mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc dĩa 20M3/H
Lọc màng Inox 20M3/H. Liên kết 60mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 20 m3/h

Diện tích lọc: 670cm2

Liên kết: 60mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc màng Inox 20M3/H
Lọc mang Inox 15M3/H. Liên kết 49mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 15 m3/h

Diện tích lọc: 552cm2

Liên kết: 49mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc màng Inox 15M3/H
Lọc dĩa 15M3/H. Liên kết 49mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 15 m3/h

Diện tích lọc: 385cm2

Liên kết: 49mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc dĩa 15M3/H
Lọc dĩa 5M3/H. Liên kết 34mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 5 m3/h

Diện tích lọc: 180cm2

Liên kết: 34mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc dĩa 5M3/H
Lọc màng 5M3/H. Liên kết 34mm. Xuất xứ Israel.

P: 10 bar

F: 5 m3/h

Diện tích lọc: 140cm2

Liên kết: 34 mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Lọc màng 5M3/H
Lọc 1M3/H. Xuất xứ Australia.

P: 3 bar

F: 1 m3/h

Liên kết: 16 mm

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Lọc màng 1M3/H

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp