We have 41 guests and no members online

Bộ điều khiển 62034

Thời gian tưới: 120 phút

Không cần pin

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Bộ điều khiển 62034
Bộ điều khiển 2 cổng 58910

Thời gian tưới: 1 đến 240 phút

Nguồn: 2 pin AA

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Bộ điều khiển 2 cổng 58910
Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001D
Bộ điều khiển 6101-DC 1.5 inch

NP: 1-10 bar

F: 5.000 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 6101-DC 1.5 inch
Bộ điều khiển 7101D 1 inch

NP: 1-10 bar

F: 3000LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101D 1 inch
Bộ điều khiển 6101DC 1 inch

NP: 1-10 bar

F: 3.000 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 6101DC 1 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001BT 1 inch

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Bluetooth

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001BT
Bộ điều khiển 7001D 1 inch. Xuất xứ Israel

NP: 0.5-8 bar

F: 3000 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7001D 1 inch
Bộ điều khiển 11000BT

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Bluetooth

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000BT
Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Input: 220VAC

110VAC 60Hz

Output: 24VAC

Battery: 9V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển GAECS900208
Bộ điều khiển  tưới cây tự động8102

Input: 110-220VAC

Output: 240VAC

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 8102
Bộ điều khiển tưới cây tự động9001EZ

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001EZ
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7001BT 1 inch

NP: 1-10 bar

F: 3.000 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7103D 1 inch
Bộ điều khiển  tưới cây tự động 11000EZ. Israel

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000 EZ
Bộ điều khiển tưới cây tự động7001D 1.5 inch. Israel

NP: 0.5-8 bar

F: 5.000LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7001D 1.5 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 11000L. Xuất xứ Israel

NP: 1-10 bar

F: 1.200 LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000L
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7101BT 1.5''. Israel

NP: 1-10 bar

F: 5.000LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Bluetooth

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101BT 1.5 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 8104. Xuất xứ Israel

Input: 110-220VAC

Output: 240VAC

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 8104
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7001BT 1 inch

NP: 1-10 bar

F: 3.000LPH

Battery: 9V

Body: ABS

Bluetooth

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101BT 1 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 8108

Input: 110-220V

Output: 240VAC

Battery: 9V

Body: ABS

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Bộ điều khiển 8108

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp