We have 116 guests and no members online

Hẹn giờ tưới cây tự động Buddy 94162

BUDDY 94162

NP: 1.0-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 1.5V* 2 pcs.

Body: ABS.

ORBIT U.K

Xem thêm: Bộ điều khiển hẹn giờ tưới cây Buddy
Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

9001D

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001D
Bộ điều khiển 3-stations 7103D 1.5''

NP: 1-10 bar.

Flow Min 15 M3

03 valves 1.5''

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 3-stations 7103D 1.5''
Bộ điều khiển 1 station 7101D-1.5''

Battery: 9V.

N.P: 1-10 bar

Flow: 5000 LPH

Body ABS

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 1 station 7101D-1.5''
Bộ điều khiển 6101-DC 1.5 inch

6101 DC 1.5 inch

NP: 1-10 bar.

Flow: 5.000 LPH.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 6101-DC 1.5''
Bộ điều khiển 7001D 1 inch. Xuất xứ Israel

IP68

NP: 01-10 bar

Controller body: ABS.

Standard: CE.

Battery: 9V.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101D 1 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 6101DC 1 inch

NP: 1-10 bar.

F: 3.000 LPH.

IP68

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 6101DC 1''
Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001BT 1 inch

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Bluetooth.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001BT
Bộ điều khiển 7001D 1 inch. Xuất xứ Israel

NP: 0.5-8 bar

Body: ABS.

Standard: CE.

Battery: 9V.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7001D 1 inch
Bộ điều khiển 11000BT

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Bluetooth communication

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000BT
Bộ điều khiển 6-Stations-Wifi 5794

Smart Wifi

Body: ABS.

Input: 220 VAC

Output: 24VAC

Battery: 9V

Made in: USA.

Xem thêm: Bộ điều khiển 6-Stations Wifi
Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Input: 220VAC 50Hz

110VAC 60Hz

Output: 24VAC

Standard: CE.

Battery: 9V

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển GAECS900208
Bộ điều khiển  tưới cây tự động8102

AC-GQ 8102

Input: 110-220VAC.

Output: 240VAC.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 8102
Bộ điều khiển tưới cây tự động9001EZ

9001EZ

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 9001EZ
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7001BT 1 inch

NP: 1-10 bar.

Flow: 3.000 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

03-stations-controller

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7103D
Bộ điều khiển  tưới cây tự động 11000EZ. Israel

11000EZ

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000 EZ
Bộ điều khiển tưới cây tự động7001D 1.5 inch. Israel

7001D 1.5 inch.

NP: 0.5-8 bar

Controller body: ABS.

Standard: CE.

Battery: 9V.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7001D 1.5 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 11000L. Xuất xứ Israel

11000L

NP: 1-10 bar.

Flow: 1.200 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 11000L
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7101BT 1.5''. Israel

DC-1.5-inch-7101BT-2

7101BT 1.5 inch

NP: 1-10 bar.

Flow: 3.000 LPH. DC 1''.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101BT 1.5 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 8104. Xuất xứ Israel

AC-GQ 8104

Input: 110-220VAC.

Output: 240VAC.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 8104
Bộ điều khiển tưới cây tự động 7001BT 1 inch

7101BT 1 inch

NP: 1-10 bar.

Flow: 3.000 LPH.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Bluetooth communication.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 7101BT 1 inch
Bộ điều khiển tưới cây tự động 8108

AC-GQ 8108

Input: 110-220VAC.

Output: 240VAC.

Battery: 9V.

Body: ABS.

Made in Israel.

Xem thêm: Bộ điều khiển 8108

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp