We have 26 guests and no members online

Béc tưới cỏ phun mưa 58007N

D : 24,4m

P : 2.0 - 4.0 bar

F : 800 LPH

Góc phun điều chỉnh 360 độ

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Bộ 06 béc tưới cỏ phun mưa 58007N
Béc tưới cỏ phun mưa Spray 54117L

R: 3.1 - 4.5 m

Góc phun: 25 - 360 độ

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Spray 54117L
bec-tuoi-co-phun-mua-spray-54116L

R: 3.1 - 4.5 m

Góc phun: 25 - 360 độ

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Spray 54116L
Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500

P: 2.0 - 4.0 bar

R: 6.0 - 15m

F: 40 - 1.800 LPH

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500
Béc nông nghiệp 5035G. Naandanjain

P: 3.0 - 5.0 bar

D: 36m - 40m

F: 5.000 LPH

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 5035 G
Béc tưới cây Rotor Max

P: 2 bar

D: 11 - 13 m

F: 300 - 500 LPH

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới cây Rotor Max
Béc tưới cây 360 Single Piece Jets. Australia.

P: 1 - 3 bar

D: 0 - 3.0 m

F: 0 - 160 lph

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới cây 360 Single Piece Jets
Béc tưới cây Shrubbler hình cánh hoa

P: 0 - 1 bar

D: 0 - 60cm

F: 0 - 30 LPH 

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới cây sân vườn Shrubbler
Béc tưới mưa R=5.5m

P: 1.0 - 1.5 bar

D: 5.0 - 6.0 m

F: 147 - 330 LPH

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới trồng rau Mini Rotor Rain
Béc tưới cây phun mưa Spr 427

P: 2.0 - 4.0 bar

D: 24m - 27m

F: 800-1.200 LPH

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 427

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp