We have 21 guests and no members online

Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500

D: 12 - 30m

P: 2 - 4 bar

F: 40 - 1.800 LPH

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500
Béc nông nghiệp 5035G. Naandanjain

D: 36 - 40 m

P: 3.0 - 5.0 bar

F: 5.000 LPH

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 5035 G
Béc tưới cây Rotor Max

D: 11 - 13 m

P: 2 bar

F: 300 - 500 LPH

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới cây Rotor Max
Béc tưới cây phun mưa Spectrum. Australia

D: 0 - 2.8 m

P: 0 - 1 bar

F: 0 - 70 LPH

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới cây sân vườn Spectrum
Béc tưới mưa R=5.5m

D: 5.0 - 6.0 m

P: 1.0 - 1.5 bar

F: 147 - 330 LPH

Xuất xứ: Australia

Xem thêm: Béc tưới trồng rau Mini Rotor Rain
Béc tưới cây phun mưa Spr 427

D: 24 - 27 m

P: 2.0 - 4.0 bar

F: 800-1.200 LPH

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 427

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp